Onze foto collectie
In de afgelopen jaren zijn er nogal wat foto's geschoten rond de Stichting 'De Cromme Leeck'.

Hieronder treft u een overzicht aan van een aantal van deze foto's
(deze kunt u bekijken m.b.v. een extra stukje software genaamd 'Silverlight' van Microsoft).
Jonge dierendag
Een fotoimpressie van de Jonge dierendag 2009
Voorjaarsschoonmaak bij Huis van Oud
Op 20 maart 2009 was het weer de dag van MADD (Make a difference day).
Ook de Cromme Leeck had zich daarvoor opgegeven.
Aan het werk op de dijk
Er werd gewerkt op zondag 6 juli bij het Huis van Oud. Onder prachtige Hollandse luchten stak een tiental mannen de handen uit de mouwen. Ze dorsten, maakten ruiters hooi, haarden de zeis, zetten machines in werking en vertelden over de anemonenteelt.
Opening Museum Huis van Oud
De voorbereidingen en de tentoonstelling t/m 20 april 2008
Prijsuitreiking Week van de Geschiedenis
De Stichting heeft de derde prijs gewonnen in de Week van de Geschiedenis (20 okt 2007)
Het is mogelijk dat u bij een eerste bezoek gevraagd wordt deze software ('Microsoft Silverlight' dus) te installeren op uw computer. Als u dat eenmaal gedaan heeft, zal deze vraag bij een volgend bezoek niet meer gesteld worden en kunt u direkt gaan kijken.