Historische Stichting 'De Cromme Leeck'

Historische Stichting 'De Cromme Leeck'

Documenten De Cromme Leeck
 → 
 →  [Documentnummer 200412]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 200412
 
Titel : De merklap van Antje Commandeur ui 1864
Auteur(s) : Stam, G.J.S.N.
Datering : 1864
Beschrijving : Wie in een museum met volkskundige collecties naar merklappen zoekt, vindt in de opstelling meestal maar een magere afspiegeling terug van wat er aan deze kleurige borduurwerken bewaard is gebleven. Dit heeft verschillende redenen. Musea bewaren bij voorkeur het meest kwetsbare textiel, dus ook de merklappen, veilig opgeborgen in de depots, waar gezorgd wordt voor ideale klimaatomstandigheden. Bovendien komen lang niet alle uit inboedels afkomstige borduurwerken in musea terecht. Door particulieren wordt er druk verzameld, en op veilingen en marktenvinden geluksvogels soms nog fraaie stukken. Ook zijn er uit erfenissen nog veel van zulke geborduurde stukken terug te vinden bij de families thuis, waar ze aan de wand of in de linnenkast herinneren aan dierbaren uit het verleden. Tot de laatste categorie behoort de merklap van mijnovergrootmoeder Antje commandeur ( 185 l -1930) uit Wognum. Het mag wel een klein wonder heten dat dit fraaie borduurwerk uit 1864 bewaard is gebleven... etc
 
Collectie : Historische Stichting "De Cromme Leeck"
Type document : Jaarboeken
Uitgave : Jaarboek 2004
Download PDF-document : www.decrommeleeck.nl/documenten/pdf/200412.pdf
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 16 mei 2022