Historische Stichting 'De Cromme Leeck'

Historische Stichting 'De Cromme Leeck'

Documenten De Cromme Leeck
 → 
 →  [Documentnummer 199908]
 

 
 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 199908
 
Titel : Oude kerken en een kerkepad
Auteur(s) : Groot, K. (Ko)
Datering : 1998
Beschrijving : Na mijn verhuizing in de zomer van 1998 naar ‘Het Woud’ nam ik mij voor om de geschiedenis van deze straat, en de mogelijke herkomst van de straatnaam eens uit te zoeken en daarover verslag te doen in het jaarboek van 1999.Het is echter allemaal anders gelopen door de vondst van een oude akte van 22 september 1593,waarvanikaanvankelijk dacht dat die betrekking had op de weg ‘Het Woud’, maar die -naar later bleek-betrekking heeft op de kerkgeschiedenis van Nibbixwoud. Het voorgenomen verhaal heeft dus een heel andere wending gekregen.
 
Collectie : Historische Stichting "De Cromme Leeck"
Type document : Jaarboeken
Uitgave : Jaarboek 1999
Download PDF-document : www.decrommeleeck.nl/documenten/pdf/199908.pdf
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 27 april 2022