Historische Stichting 'De Cromme Leeck'

Historische Stichting 'De Cromme Leeck'

Documenten De Cromme Leeck
 → 
 →  [Documentnummer 199805]
 

 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 199805
 
Titel : Jacob Kwast en het onderwijs
Auteur(s) : Veken, C.A.G. (Kees)
Datering : 1800-1850
Beschrijving : Het onderwijs in Wognum in de eerste helft van de 19e eeuw.
Wanneer we de eerste kadastrale kaart van Wognum van 1823 bekijken, vallen onmiddellijk enige grote verschillen op met het Wognum van nu. Op de eerste plaats ontbreken de uitbreidingen in het centrum van het dorp, en als we iets nauwkeuriger kijken zien we dat de bebouwing tussen wat voornamelijk boerderijen zijn aan de Oost- en Westeinderweg veel dichter is geworden. In 1832 was de weg door het dorp nog een smal landpad. Bestrating vond plaats in de jaren 1840/1850. Bijna overal aan beide kanten van de weg zien we sloten. De weg was, al naar gelang het seizoen, beter of slechter berijdbaar. In het voorjaar werden de ergste gaten geslecht door er met een eg overheen te gaan. Wanneer `i.n de namiddag van 12september 1836' schoolopziener (= inspecteur) Jacques Dozij van Wognum naar Wadwaij gaat, spreekt hij van `een zeer moeijelijken weg'. Kerkweg en Tramweg waren nog niet aangelegd.
 
Collectie : Historische Stichting "De Cromme Leeck"
Type document : Jaarboeken
Uitgave : Jaarboek 1998
Download PDF-document : www.decrommeleeck.nl/documenten/pdf/199805.pdf
 
 

Vorige object   Volgende object

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 27 april 2022