Historische Stichting 'De Cromme Leeck'

Historische Stichting 'De Cromme Leeck'

Documenten De Cromme Leeck
 → 
 →  [Documentnummer 199802]
 

 
 

Resize via rechteronderhoek (niet in Internet Explorer) **of** open deze PDF beeldvullend in apart window

 
 
 

 

Uitgebreid zoeken

Documentnummer : 199802
 
Titel : Ontstaan van ons landschap
Auteur(s) : Groot, K. (Ko)
Datering : 1998
Beschrijving : ENKELE BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN IN DE ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN ONZE GEMEENTE (40.000 V00R TOT 1000 NA CHRISTUS)

Op verzoek van de Historische Stichting `De Cromme Leeck' heb ik op 6 februari 1997 een inleiding gehouden over de vroegste bewoningsgeschiedenis van onze gemeente. Men heeft mij gevraagd om een korte samenvatting van dat verhaal te maken ten behoeve van het eerste jaarboek van de vereniging.
Aan deze wens wil ik graag voldoen.
 
Collectie : Historische Stichting "De Cromme Leeck"
Type document : Jaarboeken
Uitgave : Jaarboek 1998
Download PDF-document : www.decrommeleeck.nl/documenten/pdf/199802.pdf
 
 

     

 

Uitgebreid zoeken
 

Record aangepast: 27 april 2022